100 days road hazard warranty and 5 years general tyre warranty

購買後立即登記,<詳情>
以享100路險保固及5年原廠保固。

Bridgestone Alenza 001 - for premium SUV

Bridgestone

Alenza product concept

ALENZA 001為SUV輪胎重新定位,開啟SUV巔峰潛能,在濕滑及乾燥路面都能操控自如,將SUV的性能盡情發揮,舒適安穩地馳騁天地

無論行駛於市區道路或山路,ALENZA 001 都讓駕駛者感受澎湃動力及駕駛樂趣。

 

Alenza product features

 

  1. 被多輛名廠SUV選定為原裝輪胎
  2. 專為SUV設計,提供無可比的動態駕駛體驗
  3. 加強濕滑和乾燥路面上的駕駛安全
  4. 設計上更耐用

al001_1

Multi-Round Block (MRB) Structure

Chamfering

3D M-Shaped Sipe

Alenza product sizes

22″ 106W 285/35 R22 XL
102W 265/35 R22 XL
110H 285/45 R22
111H 275/50 R22

21″ 107W 275/40 R21 XL
110W 275/45 R21 XL
104W 265/45 R21

20″ 110Y 315/35 R20 XL
110Y 295/40 R20 XL
106Y 275/40 R20 XL
101W 255/40 R20 XL
114W 295/45 R20 XL
110Y 275/45 R20 XL
104Y 265/45 R20
101W 255/45 R20
101W 255/45 R20
099V 245/45 R20
112V 285/50 R20
109W 275/50 R20
111V 265/50 R20 XL
109V 255/50 R20 XL
102V 245/50 R20
113V 275/55 R20
110Y 255/55 R20 XL
102V 235/55 R20

19″ 111W 285/45 R19 XL
108Y 275/45 R19 XL
100V 255/45 R19
102V 245/45 R19 XL
095W 235/45 R19
092W 225/45 R19
110Y 265/50 R19 XL
107Y 255/50 R19 XL
099V 235/50 R19
111V 275/55 R19
111W 255/55 R19 XL
103V 245/55 R19
101W 235/55 R19
099V 225/55 R19
109V 235/65 R19 XL

18″ 097V 235/50 R18
109Y 255/55 R18 XL
100V 235/55 R18
104V 235/55 R18 XL
098V 225/55 R18
099V 215/55 R18 XL
116V 285/60 R18
113V 275/60 R18
110V 265/60 R18
112V 255/60 R18 XL
105H 245/60 R18
103W 235/60 R18
100H 225/60 R18
106V 235/65 R18

17″ 099V 235/55 R17
097W 225/55 R17
106V 255/60 R17
106H 235/60 R17 XL
099V 225/60 R17
096H 215/60 R17
116V 285/65 R17
108V 235/65 R17 XL
102H 225/65 R17
113HP265/70 R17
101H 215/70 R17

16″ 100H 235/60 R16
098H 215/65 R16